NIBIO
Fjern

Hjelp

Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

Søk:
Begynn og skriv kommunenummer eller kommunenavn i feltet «Søk etter kommune», helt til det kommer opp en nedtrekksliste med forslag. Skriv videre til rette kommune dukker opp og velg den fra lista, slik at både kommune, fylke og kommunenummer blir stående i «søk etter kommune»-ruta. Eks: Nes, Akershus (0236)

Skriv deretter inn gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer i sine respektive felt. Velg "Vis gårdskart" for å se gårdskart for valgt eiendom.

For å se hvilke grunneiendommer som er knyttet sammen til en landbrukseiendom, bruk knappen "Velg tilknyttede eiendommer". En eller flere av disse kan vises i kartet, ved å velge knappen "Vis grunneiendom". For å se hele landbrukseiendommen velges "Vis gårdskart".

Kommunekart:
Hvis gårds- og bruksnummer er ukjent, er det mulig å velge eiendommer fra et kommunekart hvor alle landbrukseiendommer er markert. Skriv inn kommune og trykk på kart-knappen øverst til høyre, over kommunefeltet. Da får du opp et kart hvor driftssenterkoordinatene til alle kommunens landbrukseiendommer er avmerket. Gårds- og bruksnummer blir tilgjengelig ved å trykke på et driftssenter, og derifra kan man åpne gårdskartet direkte.

- Mer informasjon om Gårdskart på Internett
- Send mail til brukerservice gardskart(at)nibio.no
- Telefon brukerservice: 03246

Gårdskart på Internett

eller