NIBIO
Fjern

Hjelp

Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

Skriv inn kommunenummer eller kommunenavn i feltet "Søk etter kommune". Skriv deretter inn gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer i sine respektive felt. Velg "Vis gårdskart" for å se gårdskart for valgt eiendom.

For å se hvilke grunneiendommer som er knyttet sammen som en landbrukseiendom, bruk knappen "Vis tilknyttede eiendommer...". En eller flere kan velges fra lista. For å se kart av utvalget, velg knappen "Vis grunneiendom".

Hvis gårds- og bruksnummer er ukjent, er det mulig å velge eiendommer fra et kommunekart hvor alle landbrukseiendommer er markert. Skriv inn kommune og trykk på kart-knappen øverst til høyre, over kommunefeltet.

- Mer informasjon om Gårdskart på Internett
- Send mail til brukerservice gardskart(at)nibio.no
- Telefon brukerservice: 64 94 80 00

Gårdskart på Internett

eller